Planeringssamarbete

Vår affärsidé är att vara en lyhörd partner som löser våra kunders utmaningar och problem, oavsett grad av komplexitet och storlek.
Kombinationen av stor idérikedom, praktisk erfarenhet, omsorg om detaljer och ett kundfokuserat arbetssätt genomsyrar vår dagliga verksamhet.
handsk

ERFARENHET
mo1
Med årtionden av erfarenhet kan vårat kompetenta team leverera även de mest krävande lösningar inom metall och miljöteknik!
FLEXIBILITET
mo2
På F. Emet Oy så är inget uppdrag för stort eller för komplext. I nära samarbete utvecklar vi en flexibel lösning som både vi och vår kund kan vara nöjd med!
INNOVATIVITET
mo3
Med vår långa erfarenhet i bagaget kan vi med gott mod ta oss an nya utmaningar av olika slag. Är Ni i behov av en flexibel lösning inom metall? Ta då kontakt med oss för att fråga mer!