Miljöteknik

bild 30
Kippfickan med spantväggar sedd ur gropen. Hela vandrande golvet tillverkade vi färdigt och lyfte ner det i en bit. Detta var en rejäl specialtransport.
bild 29
Stigarband S modell för bästa på och avlastning. Denna är försedd med medbringare. Nyttobredd 2000 mm. Total längd 18500 mm. Trappor och skötselplan är modulbyggda och mycket snygga och stabila.
bild 23
En NTM sopbil levererar mera material. Vandrande golvet matar materialet mot vinkelomlastningen till stigarbandet.
Plockkranen i bakgrunden tar bort det som hamnat fel.
bild 24
ACC transportörerna är modulbyggda och täta, allt av bockade profiler.
Utsugningshuvor vid varje omlastning minskar damm- och luktproblem.
bild 25
ACC transportörerna gör att man får ett avstånd mellan påsarna med hushållssoporna.
Detta gör att sorteringens noggrannhet ökar.

ERFARENHET
mo1
Med årtionden av erfarenhet kan vårat kompetenta team leverera även de mest krävande lösningar inom metall och miljöteknik!
FLEXIBILITET
mo2
På F. Emet Oy så är inget uppdrag för stort eller för komplext. I nära samarbete utvecklar vi en flexibel lösning som både vi och vår kund kan vara nöjd med!
INNOVATIVITET
mo3
Med vår långa erfarenhet i bagaget kan vi med gott mod ta oss an nya utmaningar av olika slag. Är Ni i behov av en flexibel lösning inom metall? Ta då kontakt med oss för att fråga mer!